Folkdansen

har också gamla anor inom föreningens verksamhet. Det var på fastlagssoarén den 1 mars 1892 i Vreta folkskola som Ynglingaföreningen och Flickringens medlemmar förevisade kostymdanser under Nils-Oskar Janssons ledning.

Folkdansarna har deltagit aktivt i de nordiska vänortsträffarna och varit också själva arrangörer för densamma.