Under det gångna året har föreningen bl.a. satt upp teater, ordnat kurser i samarbete med MBI  - gamla och nya traditioner som vi hoppas att lever vidare under kommande verksamhetsår. Naturligtvis har också en hel del talkotimmar lagts ner på vårt Wrethalla. Styrelsen träffas regelbundet, en gång i månaden, för att planera och utvärdera verksamheten.

Mycket annat ryms också in under vårt tak, men istället för att koncentrera oss på det som varit vill vi fokusera på det som komma skall. Och där spelar just Du en viktig roll. Du är vår största tillgång, det är vi, Du och Dina vänner som tillsammans utgör föreningen. Våra traditioner är vi stolta över, men också de behöver fräscha följeslagare. Vi söker Dina tankar, Dina krafter och Ditt sällskap. Det är inte vi som ska berätta för dig vad verksamhetsåret kommer att föra med sig, det är du som ska berätta det för oss!

Varje ny medlem är guld värd, vi väntar på dig.

 

Verksamhetsidén går ut på att befrämja sunda levnadsvanor samt skapa förutsättningar för ungdomarnas medborgarfärdigheter. Föreningen har för tillfället ca. 500 medlemmar.

Teater har uppförts varje år sedan 1897 (utom krigsåren, efter 2012 har teaterintresset lite svalnat men revyer strävar vi att få njuta av ca vart 3:e år)