Ett stort, hjärtevarmt

TACK

till revygänget, regissören Sofia Törnqvist,
Numdown, kaffekokare och bakare, Heidi,
Kimito Företagare för lotterivinster,
Kimitoöns Försäkringsförening,
Rigge för festmat, samt riklig publik!

Le-sidan blev succé!

125-åriga Kimito Ungdomsförening
tackar för oförglömliga skrattstunder!

Kimito Ungdomsförenings styrelse 2016

Eva-Lotta Granberg, ordf. 041 480 7756 evalotta.granberg(at)gmail.com

André Sundelin,
vice ordf.

044 254 9431 andre_sundelin(at)hotmail.com​
Satu Kivimäki, sekreterare   satu.kivimaki(at)kimitoon.fi
Peter Eriksson 0400 583 737 peter(at)petereriksson.eu
Caroline Furu-Lehikoinen 040 507 9666 caroline.furu(at)kimitoon.fi
Cathina Wretdal-Lindström 044 377 0809 cathina.wretdal-lindstrom(at)kimitoon.fi
Jill Karlsson 050 431 4877 jill.karlsson(at)kimitoon.fi
Heidi Lindholm 050 324 6213 heidi_lindholm(at)hotmail.com
Maria Lindberg   Maria.Lindberg(at)kimitoon.fi
Gisela Heinonen, suppl. 044 309 8606 gisela.gia(at)hotmail.com​
Seidi Lindroos, suppl. 0400 755 973 Seidi.Lindroos(at)kimitoon.fi

 

Kimito Ungdomsförenings styrelse 2017

     

Gisela Heinonen,
vice ordf.

044 309 8606 gisela.gia(at)hotmail.com
Satu Kivimäki, sekreterare   satu.kivimaki(at)kimitoon.fi
Anders Lindholm,
kassör utom styrelsen
  anders.lindholm(at)kitnet.fi
Peter Eriksson 0400 583 737 peter(at)petereriksson.eu
Caroline Furu-Lehikoinen 040 507 9666 caroline.furu(at)kimitoon.fi
Heidi Lindholm 050 324 6213 heidi_lindholm(at)hotmail.com
Maria Lindberg   Maria.Lindberg(at)kimitoon.fi
André Sundelin 044 254 9431 andre_sundelin(at)hotmail.com​
Seidi Lindroos 0400 755 973 Seidi.Lindroos(at)kimitoon.fi

 

Styrelsen 2020

Heidi Lindholm, ordf.

050 324 6213 heidi_lindholm(at)hotmail.com
Gisela Heinonen, vice ordf. 044 309 8606 gisela.gia(at)hotmail.com

Johanna Wikgren-Roelofs,
sekreterare

040 563 8956 jwikgren@gmail.com
Anders Lindholm,
kassör utom styrelsen
0500 773 333 anders.lindholm(at)kitnet.fi
Peter Eriksson 0400 583 737 peter(at)petereriksson.eu
Caroline Furu-Lehikoinen 040 507 9666 caroline.furu(at)kimitoon.fi
Maria Lindberg 040 766 4167 Maria.Lindberg(at)kimitoon.fi
     
     
Seidi Lindroos, suppleant 0400 755 973 Seidi.Lindroos(at)kimitoon.fi