Kimito ungdomsföreningslokal Wrethalla är Åbolands äldsta föreningshus byggd 1899, belägen alldeles invid Sagalunds Museum i Vreta by, med utrymmen för ca 200 personer.

Kimito Ungdomsförening rf grundades år 1888 och hette då Kimito Svenska Ynglinga-förening. År 1896 registrerades föreningen med namnet Kimito Ungdomsförening. De drivande krafterna inom föreningen var Adéle Weman och Nils-Oskar Jansson. Under första halvan av 1900-talet hade föreningen en mycket mångsidig verksamhet. Detta kan du läsa mera om i historiken "KRING WRETHALLA" skriven av Ernst Lindroos, säljs bl.a. i Sagalunds museum i Kimito.