Klicka här för att se mera uppgifter om lokalen på föreningshus.fi