REGLER för KUF-LÅDBILSRALLY

Regler för lådbilen:


- ska ha tillförlitligt styr- och bromssystem, viktig säkerhetsfaktor!
- totalvikt max. 120 kg, föraren medräknad
- spårvidden skall vara 70-140 cm
- max totallängd 250 cm
- hjulens ytterdiameter skall vara mellan 20 och 55 cm
- alla hjul måste vara i kontakt med marken
- bilen får inte ha hjälpmedel som pedaler, förbränningsmotor, katapultanordning, raketmotorer, ångkraft, kärnreaktor eller annat motsvarande
- bilen får inte ha installationer som är brandfarliga
- chauffören skall vara placerad med fötterna framåt och hela kroppen skall vara bakom framaxeln
- bilen får gärna var hur cool som helst så att den går hem rejält bland publik och jurymedlemmar
- på bilen får inte finnas symboler eller utstyrsel som kan upplevas som kränkande eller som inte passar för barn

Viktigt att tänka på vid utformandet av bilen är också att vassa hörn bör undvikas, med tanke på eventuell stötning mot medtävlande eller bankanten eller motsvarande.

Tävlingsregler:


- alla bilar besiktigas innan rallyt. En obesiktad bil har inte tillträde till banan.
- samma förare kan delta, tävla och åka i endast en bil.
- i lådbilen får samtidigt finnas högst en förare och en eventuell passagerare.
- föraren måste använda hjälm, långbyxor, långärmad tröja och handskar.
  Skyddsglasögon bör användas pga fartvinden.
- alla förare får en nummerlapp vid tävlingskansliet som skall bäras under hela rallyt.


Arrangören KUF bibehåller rätten att göra eventuella ändringar i reglerna. KUF vill även påpeka att alla tävlare tävlar på egen risk.